Ik ben zorgverlener

Ik ben patiënt

Beste deelnemer,

Het neurosarcoïdoseregister is met ingang van 15 februari 2018 gesloten. De initiatiefnemers danken u voor uw belangstelling en deelname.